Inschrijfformulier
Bij het inschrijven van 1 kind moet er een begeleider/vrijwilliger 1 dag  komen helpen. Bij het inschrijven van 2 of meer kinderen, moet er een begeleider/vrijwilliger 2 dagen helpen. Bij het inschrijven kun je 1 dag aangeven waarop je niet beschikbaar bent.
Step 1 of 3
Straatnaam en huisnummer
In geval van nood en voor een betaalverzoek
Straatnaam en huisnummer
In geval van nood
Geef aan of minimaal diploma A gehaald is.
Laat ons belangrijke dingen weten
Als een kind minder dagen komt blijven dezelfde regels van kracht.